Заповед № 492 гр. Перник, 26.03.2019 г. на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, ал. 2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, гл. ІХ от Наредба № 8 за общинското имущество на територията на Община Перник, решение № 919 от 04.09.2018г. и решение № 964/ 05.10.2018г. на Общински съвет – Перник


Заповед № 492 за маси тунел и офиси МархиДобави в Svejo

 478 преглеждания