Заповед №350/27.02.2017г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.125 от Закона за горите и постъпили писмени предложения от Югозападно държавно предприятие ТП „Държавно ловно стопанство Витошко – Студена“ , ЮЗДП-ДП ТП“Държавно горско стопанство Радомир “ , „Общински гори – Перник „ЕООД


ЗаповедДобави в Svejo

 404 преглеждания