Заповед №321/22.02.2018г. на основание чл.44 , ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.125 от Закона за горите и постъпили писмени предложения от Югозападно държавно предприятие ТП „Държавно ловно стопанство Витошко-Студена“ , ЮЗДП-ДП , ТП „Държавно горско стопанство Радомир“ , „Общински гори – Перник“ЕООД


ЗаповедДобави в Svejo

 311 преглеждания