ЗАПОВЕД № 1594 гр. Перник, 12.09.2017 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл 23, чл. 24 и гл. IX от НПУРОИ, решение № 594/ 05.09.2017 г. на Общински съвет – Перник


ЗаповедДобави в Svejo

 352 преглеждания