Заповед № 1411 гр.Перник,11.08.2017 год. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, глава ІХ от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Перник


ЗаповедДобави в Svejo

 244 преглеждания