Заповед № 1332 гр.Перник,16.08.2018 год. на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, във връзка с чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.54, ал.1, глава ІХ и чл.123, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Перник, Решение № 916 от Протокол №12 от 01.08.2018 г. на Общински съвет – гр. Перник


ЗаповедДобави в Svejo

 335 преглеждания