Заповед №1024/15.06.2017г. на основание чл.44 , ал.2 от ЗМСМА , чл.4, ал4. от Наредба №8121з-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи , във връзка с писмо вх.№ 17/СЛУ-4249 на Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Перник


ЗаповедДобави в Svejo

 233 преглеждания