З А П О В Е Д № РД-255/04.08.2017 г. на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи относно сключването на споразумения в землищата на община Перник


ЗаповедДобави в Svejo

 181 преглеждания