В Перник ще се базира Европейския университет


НОВИНИ  

В ПЕРНИК ЩЕ СЕ БАЗИРА ЕВРОПЕЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Днес, Росица Янакиева – кмет на Община Перник, съобщи, че е подписано споразумение за създаване на Европейски университет в България, който ще бъде базиран в Перник, съобщиха от общината.

Университетът ще бъде частен. Координатор на проекта за реализацията му е проф. Христо Христов от Техническия университет – София. На 15 май в града са били представители на Висшата атестационна комисия и тяхното мнение за развитието напроекта е положително. Предвижда се преподавателския състав да бъде 180 души сред които ще има 3-ма академици, 8 член-кореспонденти, 45 професори и 80 доценти. В университета ще се обучават 1840 студенти в специалностите: бизнесадминистрация, компютърни системи, информатика, телекомуникации, архитектура и строително инженерство. Предвижда се университета да започне дейността си 2009 г.Като общината се ангажира да съдейства максимално бързо за всички строителни разрешения, да осигури площи за паркинги и всичко, което ще доведе до по-бързата реализация напроекта.
Янакиева съобщи още за подписано споразумение междо Общината, Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка с ползване от страна на държавата на терени за депониране на промишлени отпадъци. Споразумението включва следните параметри:

През 2008 г. Общината ще получи 18 млн.лв., а до 31.03.2009 г.още 6 млн.лв. Според Янакиева получените по това споразумение средства ще дадат известна възможност общината да си отдъхне от наследените тежки финансови задължения. В този контекст тя изтъкна, че през последните месеци са погасени около 600 хил.лв., с което задълженията на общината са намаляли от 10,8 млн.лв. на 10,2 млн.лв. Общината е решила особено важния проблем със стари задължения към НОИ за периода 1997 – 1999 г. Във връзка с неизплатени социални осигуровки на социално слаби. С изплащането на тези задължения се предотвратява опасността от налагане на запор върху сметките на общината.

Г-жа Янакиева съобщи също, че е стартирала процедура за ремонт на зала „Дружба“. Проекта е одобрен от ДАМС и подписан за реализация от г-жа Весела Лечева. Стойността му е за 300 хил. лв. /БГНЕС

Всички права запазени © Община Перник, 2004


Добави в Svejo

 537 преглеждания