В


В КАФЕ "ФАГИ" СЕ ПОДПИСА МОРАЛЕН МЕМОРАНДУМ ЗА НЕСЕРВИРАНЕ НА АЛКОХОЛ

НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ


Продължава кампанията на Община Перник против сервирането на алкохол на малолетни и непълнолетни

Второто заведение, изразило готовност да подпише Морален меморандум с Общината за стриктно изпълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Перник за несервиране на алкохол на малолетни и непълнолетни е кафе – клуб „Фаги”,

Инициативата се състоя на 15.04.2009г. от 17.00 часа в кафе – клуб „Фаги”- ул. „Търговска” №11.

Word documentМОРАЛЕН МЕМОРАНДУМ

Кампания „Аз избрах живота !

Дата на провеждане: 15.04.2009г.

Място на провеждане: Кафеклуб “Фаги”

Час: 17.00

Участници:

Г-жа Росица Янакиева – кмет

 • Г-н Иван Джегалски – заместник кмет
 • Г-жа Цветана Тошева – директор на Дирекция "Образование и култура"
 • Инж.Нелета Вълова – директор на Дирекция “Хуманитарни дейности”
 • Г-жа Евелина Любомирова – началник сектор “Образование”
 • Инж. Александър Божков – директор на Дирекция “Стопански дейности”
 • Г-н Ивайло Денов – гл. експерт “Младежки дейности и спорт”
 • Г-жа Станка Крумова – експерт
 • Г-жа Димитрина Стоянова-председател на Областен съвет по наркотични вещества – Перник
 • Г-жа Биляна Петрова-секретар на МКБППМН
 • Анелия Дренска – директор ПИЦ
 • Нели Александрова – ст.експерт ПИЦ
 • Надежда Георгиева – ст. специалист ПИЦ
 • Светлозар Райков- управител на кафе-клуб “Фаги”
 • Г-н Венцислав Алексов – говорител на ОД на МВР
 • Г-н Милен Найденов – ст.инспектор БППМН

– Младежки сдружения:

* Сдружение “Обектив”

* БМЧК

* ОМС

* Младежки клуб към Младежки здравен център

* Клуб “ Да бъдем приятели” към фондация П.У.Л.С.

– Медии

 

 

 

 768 преглеждания