Уведомление до всички заинтересовани физически и юридически лица за изменение на инвестиционно предложение на „ЕКОМА“ ЕООД за „Внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химични вещества в два модула; „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества и „Инсталация за рециклиране на разтворители“.


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, община Перник уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ЕКОМА“ ЕООД има изменение на инвестиционно предложение за „Внедряване на технология за обезвреждане на отпадъчни химични вещества в два модула; „Внедряване на технология за третиране на опаковки, замърсени с опасни вещества и „Инсталация за рециклиране на разтворители“.

Съобщение

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение

Решение на МОСВДобави в Svejo

 2469 преглеждания