Становище относно: Писмо Изх.№ 1808/24.06.2020 г. на „В и К“ ООД – Перник за отмяна на режимното водоподаване за населени места в община Перник, чието водоснабдяване за питейно-битови нужди се осъществява от яз. „Студена“ чрез ПСПВ – Перник.


Становище относно: Писмо Изх.№ 1808/24.06.2020 г. на „В и К“ ООД – Перник за отмяна на режимното водоподаване за населени места в община Перник, чието водоснабдяване за питейно-битови нужди се осъществява от яз. „Студена“ чрез ПСПВ – Перник.

Съгласно писмо Изх.№ 1808/24.06.2020 г. на „В и К“ ООД – Перник за отмяна на режимното водоподаване от „В и К“ ООД – Перник и във връзка с повишаването на нивото на яз. „Студена“ до приблизително 80% от общия му обем, изказвам положително становище относно направеното  предложение за отмяна на режимното водоподаване, считано от 24.06.2020 г. за следните населени места в община Перник: гр. Перник, гр. Батановци, с. Големо Бучино, с. Люлин, с. Дивотино, с. Мещица, с. Витановци, с. Ярджиловци, с. Богданов дол, с. Черна гора и с. Лесковец.

 

С уважение,

инж. МИРОСЛАВ СТОИЦЕВ /П/

ЗА КМЕТ, съгласно Заповед 331/ 12.03.2020г.

ПИСМО- СТАНОВИЩЕ ДО ВИК от 24.06.2020Добави в Svejo

 135 преглеждания