Срокът на ограничението за провеждане на ОБЕСУТ и съответно приемане на инвестиционни проекти за разглеждане се удължава до 12.04.2020 г.


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПЕРНИК,
ВЪВ ВРЪЗКА С ЗАПОВЕД РД – 01-154/26.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
СРОКЪТ НА ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЕСУТ И
СЪОТВЕТНО ПРИЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА
РАЗГЛЕЖДАНЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 12.04.2020 г.
ОГРАНИЧЕНИЕТО ВАЖИ И ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ.
СЪЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ И НЕОБХОДИМИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЩЕ БЪДАТ
ПРОВЕЖДАНИ
ОГРАНИЧЕНИЕТО НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО ЗАЯВЛЕНИЯ по чл. 147 ОТ ЗУТ – ЗА КОИТО НЕ СЕ
ИЗИСКВА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
Гл. архитект – Д. КОЕВДобави в Svejo

 143 преглеждания