Списък с класиранена кандидати от провеждане на процедура по подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по ОП РЧР 2014-2020


Списък класиране Компонент 3Добави в Svejo

 321 преглеждания