Списък с допуснати и недопуснати до интервю кандидати за обявените работни позиции по трудово правоотношение за предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Перник”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0040-C01


Списък допуснати и недопуснати кандидати до интервю развитие по Проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Перник”Добави в Svejo

 342 преглеждания