Съобщение за класирани кандидати, участвали в Първи етап на Процедура-3 за подбор на персонал по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник“, по Процедура BG05M9OP001-2.101″Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3


Съобщение за класирани кандидатиДобави в Svejo

 188 преглеждания