Съобщение във връзка с чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до следната информацията – „КА-ИВ Ойл“ ЕООД има инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране и временно съхранение на отработени масла“, местоположение: гр. Перник, ул. „Средец №1 А, ПИ №55871.505.871, с предназначение: Складова база, склад


СъобщениеДобави в Svejo

 310 преглеждания