Съобщение от заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-5.001-0046 „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в община Перник“


Проект № BG16RFOP001-5.001-0046 „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в община Перник“

 Договор за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-5.001-0046-С02

На 24.06.2020 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Перник се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-5.001-0046 „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в община Перник“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Пресконференцията беше открита от Мартин Жлябинков – секретар на Община Перник. Бенефициент: Община Перник.

Обща стойност на проекта: 199 646,98 лева, от които 169 699,94 лева европейско и 29 947,04 лева национално съфинансиране.

На пресконференцията, екипът за управление на проекта представи постигнатите цели на проекта, изпълнените дейности, както и извършените строително-монтажни работи в Дневния център за деца с увреждания (ДЦДУ) и Центъра за обществена подкрепа (ЦОП).

В ДЦДУ бяха ремонтирани зали за групова работа, санитарните помещения към тях и кухнята. Изградена е и нова площадка, оборудвана със съоръжения, подходящи за деца с увреждания.

В ЦОП е изградена „синя“ стая, единствена по рода си на територията на община Перник, стаи за спешен прием на майки с деца, ремонтирани са вътрешните пространства в сградата, както е и изграден фитнес на открито.

Обектите са оборудвани с нови енергоспестяващи уреди и всичко необходимо за нормалния живот на обитателите му.

По време на изпълнението на проекта беше осигурено правилно и целесъобразно изразходване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.

Успешно бяха приложени правила за информация и комуникация на Европейския съюз за проекти, съфинансирани от Европейските фондове.

Прессъобщение

 

 Добави в Svejo

 105 преглеждания