СЪОБЩЕНИЕ Община Перник уведомява заинтересованите лица, че в публикувано обявление за наемане на персонал (Личен асистент, Социален асистент, Домашен помощник, Здравен асистент) в изпълнение на проект BG05M9OP001-2.002-139-С001 “Създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Перник” по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, се променя срока за подаване на документи, както следва


СъобщениеДобави в Svejo

 209 преглеждания