Съобщение на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии ( ДВ брой 91 / 2002 г., изменение ДВ бр.82/2012г.) „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД“


СъобщениеДобави в Svejo

 178 преглеждания