Съобщение на Община Перник На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ТИБ САЛДАРЕ“ ООД, гр. София, площадка гр. Перник


Съобщение на Община Перник

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ТИБ САЛДАРЕ“ ООД, гр. София, площадка гр. Перник, за изграждане и експлоатация на „Инсталация за рециклиране на калай съдържащи дроси“, изпълняваща дейност, съгласно т. 2.5 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС  – „Инсталации за производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3, 2.4, от руди, обогатени продукти или  отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни процеси“.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода  от 28.06.2017г. до 28.07.2017г. в:

1.Сградата на Община Перник, гр. Перник, пл.“Св. Иван Рилски“ № 1А, етаж 13, стая 2 от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа;

2.Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Анна Паргова – ст. експерт в Отдел „Инвестиция, екология и озеленяване“, Община Перник, тел.: 0888 600 559.Добави в Svejo

 229 преглеждания