СЪОБЩЕИЕ във връзка с чл. 6, ал.10,т. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до следната информацията – „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД има инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване НН на Жилищна сграда, находяща се в УПИ I-509.9318, кв. 150, „Г. Могиличе“, гр. Перник“


СъобщениеДобави в Svejo

 192 преглеждания