Съгласно чл. 34 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и при въздушна опасност на 2 юни 2018 г. в 12,00 ч. в продължение на две минути ще се проведе тренировка.


Съгласно чл. 34 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и при въздушна опасност на 2 юни 2018 г. в 12,00 ч. в продължение на две минути ще се проведе тренировка.
За нейното изпълнение да се има предвид следното:
– За всички сирени да се назначат отговорни длъжностни лица, които да ги включат местно, в случай че не се задействат централизирано, като особено внимание се отдели на сирените монтирани в централните части на населените места;
– длъжностните лица от кметствата, отговарящи за сирените на местно задействане, да ги задействат ръчно точно в 12,00 ч. за време от 2 минути;
– да се създаде нужната организация за уведомяване на населението чрез регионалните медии за предстоящото задействане на сиренната система и се набележат мерки за недопускане на стресови ситуации;
– да се осигурят непрекъснато електрозахранване на обектите с монтирани сирени в деня на провеждане на тренировката.Добави в Svejo

 325 преглеждания