С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до следната информацията – „А1 България“ ЕАД има инвестиционно предложение: „Изграждане на базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz №PER0087.A000 _Делта в с. Кладница, общ. Перник, УПИ I-51, кв. 10, „Делта хил“


СъобщениеДобави в Svejo

 201 преглеждания