С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до следната информацията – „Стомана Индъстри“ АД има инвестиционно предложение: „Разширение сградата на съществуващ Валцовъчен цех и инсталиране на технологични линии за инспектиране, закаляване и отвръщане на горещовалцови стоманени пръти и Инсталиране на технологични линии за инсектиране, закаляване и отвръщане на горещовалцови стоманени пръти в сградата на Сортопрокатен цех /част производствено хале на СПЦ – бивш стан 250/“


СъобщениеДобави в Svejo

 200 преглеждания