С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до следната информацията „Топлофикация – Перник“ АД има инвестиционно предложение: „Добавяне при работата на горивната инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнителни горива – биомаса, шисти и RDF“


СъобщениеДобави в Svejo

 244 преглеждания