С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до следната информацията – „Трелеборг Сийлинг Солюшънс Перник” ЕООД, гр. Перник, ул. „Монтана“ №4 има инвестиционно предложение „Разсширение на Производствено-складова сграда в УПИ X, кв. 65-б, гр. Перник, кв. „Изток“, ул. „Монтана“ №4“


СъобщениеДобави в Svejo

 183 преглеждания