С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до следната информацията – „Булгартрансгаз“ ЕАД има инвестиционно предложение „Измервателна ливия за Ларго Интернационал ООД на ГРС Перник“


СъобщениеДобави в Svejo

 268 преглеждания