С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ брой 25 / 2003 г.) и съгласно Приложение №2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , Община Перник уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че фирма „ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №159 има инвестиционно предложение за „Допълнително електрозахранване на „Кариера Пери“, находяща се в землището на с. Студена, общ. Перник, местоположение с. Студена, община Перник.“


СъобщениеДобави в Svejo

 174 преглеждания