Радослава Манова:Публикувани са унифицирани образци на 16 от най-често заявяваните административни услуги


На сайта на Община Перник са публикувани унифицирани образци на 16 от най-често заявяваните административни услуги. За три от тях са унифицирани и образците на издаваните документи. Новите изисквания са във връзка с Постановление на Министерски съвет, което одобрява стандартизираните образци на заявления. Това информира секретарят на Община Перник Радослава Манова.
Новите формуляри и документи са еднакви за цялата страна. Това е първият етап на уеднаквяване на документите издавани от общините в България. „Образците са подготвени в рамките на мащабен проект на администрацията на Министерски съвет с активното участие на НСОРБ. В него участват експерти от много общини както при определянето на кои услуги да бъдат стандартизирани, така и при разработването на самите образци и общественото им обсъждане“, сподели Радослава Манова.
Сред новите бланки са тези за заявления за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние, за издаване на скици за недвижими имоти, за разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж. Също така за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот, за издаване на виза за проектиране, за удостоверение за търпимост на строеж, за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина, за одобряване на подробен устройствен план и други.
„С унификацията се регламентират и документите, които се изискват от гражданите при заявяването на дадената услуга. Това е още една важна стъпка в полза на гражданите“ , обясни секретарят Радослава Манова.Добави в Svejo

 475 преглеждания