ПТПП да отстъпи детските ясли на децата


ПЕРНИШКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ДА ОТСТЪПИ ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ НА ДЕЦАТАДнес десет ученици от Гимназията по икономика влязоха в общината, за да заместят кметския екип за един ден. Младежите бяха избрани измежду десетки регистрирани на сайта на инициативата Junior Achievement – България. Учениците се запознаха с основните функции и отговорности на кмета и с приоритетите и структурата на Община Перник. Предоставена им беше възможността сами да изберат с гласуване един от тях за кмет, а той си назначи заместници и директори на дирекции за този ден. Като резултат се получи следното разпределение на длъжностите – кмет – Дарина Данчова, секретар – Десислава Соколова, зам.-кмет “Устройство на територията и строителството” – Александър Порва, зам.-кмет “Икономическо развитие” – Александрина Хаджиева, зам.-кмет “Социална политика” – Даниела Йорданова, зам. кмет “Обществен ред и сигурност” – Наско Шапков, главен архитект- Милена Георгиева, директор на дирекция „Финансово – стопанска дейност ” – Мадлен Радойчева, директор на дирекция “Административно-правно, информационно и техническо обслужване” – Десислава Александрова. Протоколът на общината днес беше в правомощията на Елизабет Иванова.


В 11:00 учениците бяха приети от кмета Росица Янакиева, която им отстъпи кабинета си за първата им „оперативка”. Преди това обаче, тя постави конкретна задача на младия кметски екип.

Казусът, който трябваше да разрешат учениците е свързан с недостига на места в детските градини и яслите. И докато за градините вече са направени конкретни стъпки, като са разкрити нови групи, за яслите над 100 кандидати чакат одобрение. От друга страна, преди години Общината е подписала договор с една неправителствена организация „Българска промишлена палата”, за предоставянето на едното крило на детската ясла в кв. „Иван Пашов”. Договорът е до 2011г. и е перфектен, минал е през общински съвет и от организацията развиват своя дейност като работят по различни проекти. НПО-то обаче са допуснали едно нарушение на закона – част от крилото, преотстъпено на тях, те са преотстъпили под наем на трета организация, което е в нарушение на Закона за общинската собственост.


„Заявявам, че Община Перник ще изпълни онова решение, което вие й предложите, независимо дали на нас ни харесва или не. Разчитам на това, че вие сте млади, но достатъчно зрели, за да вземете такова решение”, каза Янакиева


Кметът възложи на новосформирания ученически екип да помислят и за предстоящата 80-годишнина на Перник, която ще бъде отбелязана на 26 юни тази година.


Преди да започнат работа новите управници получиха от кмета подаръци – тефтери и химикалки с логото на Община Перник, за да може да записват всяко свое управленско решение.


В края на работния ден младите управляващи взеха първото си решение и го предоставиха на общинската управа.


„Във връзка с възникналата нужда от места в детските ясли и нарушаване на договорните отношения между Община Перник и ПТПП от страна на пернишката търговско промишлена палата, настанена в сградата на детските ясли до стоматологията (ПТПП е дали част от крилото, преотстъпено на тях под наем, на трета организация, което е в нарушение на Закона за общинската собственост) решихме:


 1. Пернишката търговско промишлена палата да освободи сградата на детските ясли в законоустановения срок.


 2. Сградата на детските ясли да се използва по предназначение и там да се настанят деца, чакащи в списъка за настаняване в детски ясли, като взехме в предвид, че бройката им надхвърля 100 деца.


 3. На Пернишката търговско промишлена палата да бъдат предоставени други помещения, в които да се настани под наем – възможни варианти са сградата на Стоматологична поликлиника и съществуващи свободни офиси на ул. „Радомир 1“.


Към решението се прилага и протокол от заседанието, подписан от младежкия кметски екип на Община Перник.


Всички права запазени © Община Перник, 2004 530 преглеждания