Покана до членовете на СНЦОП „ФК  Миньор“ – гр. Перник


ПОКАНА

До всички членове на СНЦОП „ФК  Миньор“ – гр. Перник

Управителният съвет на СНЦОП „ФК Миньор“ – гр. Перник ви уведомява, че със свое Решение от 13.12.2019 г. е насрочено отчетно-изборно общо събрание на сдружението, както следва:

Дневен ред

1.Приемане на нови членове на сдружението

2.Отчет на Управителен съвет за дейността на сдружението

3.Отчет на контрольора за дейността му

4.Освобождаване на досегашния Управителен съвет от длъжност и от отговорност

5.Освобождаване на досегашния контрольор от длъжност и от отговорност

6.Изменение и допълнение на устава на сдружението

 7.Избор на нов Управителен съвет на сдружението

 8.Избор на Контролен съвет/контрольор на сдружението

 9.Разни

Дата: 22.01.2020 г.

Час: 11:00 ч.

Място: гр. Перник, община Перник, малък салон на Двореца на културата.
Мястото се променя заради провеждащото се в същия час обществено обсъждане на /юджета на община Перник за 2020 г.
В 12:30 ч. ще се проведе пресконференция.


Добави в Svejo

 166 преглеждания