Писмо с Изх.№ 99-00-1-2-5(2)/09.05.2018г. относно уведомление за инвестиционно предложение за „Рехабилитация пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ ) Студена-Перник (проектиране , доставка и монтаж)


ПисмоДобави в Svejo

 278 преглеждания