Обявление за обществено обсъждане във връзка с нвестиционно предложение: „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа ”, което ще се проведе на 03.07.2020 г.


 

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ),

София 1233 бул.”Мария Луиза” № 110

На основание чл. 62а, ал.3 от Закона за устройство на територията

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана

СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на ПУП – Изменение на план за регулация за

  • местност „Изток“, гр. Перник, община Перник, одобрен със заповед №2322 от 22.12.1978 г. за УПИI – за озеленяване (нов УПИ Х), кв. 113;
  • местност „Перник“, гр. Перник, община Перник, одобрен със заповед №К0 от 1955 г за УПИ Х – за озеленяване, кв.242

във връзка с инвестиционно предложение:

„Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа ”

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:

  • 03.07.2020 год., от 10.00 часа, в сградата на Общинска администрация гр. Перник, ет. 12, стая 1, гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски №1А;

Проектите за ПУП-ИПРЗ са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13:00 до 17:00 часа, в сградата на Общинска администрация, гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски №1А.

Писмени становища могат да се предоставят в Общинска администрация, гр. Перник по време на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: урб. Любомир Петров, тел. +359 886 317 646, email: lgp@eqe.bgДобави в Svejo

 94 преглеждания