ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ , относно приемане на проект за наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи/обекти или на части от тях на територията на община Перник, по реда на чл. 195 и чл. 196 от Закона за устройство на територията


ОбявлениеДобави в Svejo

 197 преглеждания