ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ относно приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


ОбявлениеДобави в Svejo

 191 преглеждания