ОБЯВЛЕНИЕ относно обект: Помпена станция и довеждащ водопровод с.Расник, община Перник, във връзка с учредяване право на прокарване на трасе и сервитут на водопровод HDPE DN63 мм и подземен електропровод в поземлени имоти 035020, 036003 и 036002, с.Расник, местност „Шаварна бара“.


ОбявлениеДобави в Svejo

 274 преглеждания