Обява за приемане на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Перник по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


Annex-П3-Образец-на-Обява-за-прием-на-фишове

Annex-П4-Образец-на-фиш-за-проектна-идеяДобави в Svejo

 233 преглеждания