Обява за приемане на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Перник по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


Обява

Annex П4 Образец на фиш за проектна идеяДобави в Svejo

 275 преглеждания