Обява на основание Договор №ДГ-ОА-28/01.09.2017г. между Областна администрация – гр. Перник и „Геомера“ ЕООД започва изработването на „Помощен план и план на новообразуваните имоти на териториите по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ“ за местност ГАБЕР, представляваща част от поземлен имот 000002 по Картата на възстановена собственост за землището на с. Дивотино, общ. Перник, обл. Перник.


ОбяваДобави в Svejo

 355 преглеждания