Обява на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 1001 от 22.11.2018 г. на Общински съвет-Перник се дава предварително съгласие за право на преминаване /прокарване/ на трасето на напорен тръбопровод /тласкател за отпадъчни води от гр. Радомир до ПСОВ Батановци, община Перник през поземлени имоти с идентификатори 72223.12.194 и 72223.12.257-гр. Батановци и поземлени имоти 43428.28.41 и 43428.28.186-с. Лесковец за обект “Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и тласкател за отпадъчни води от гр. Радомир до ПСОВ Батановци, община Перник”


ОбяваДобави в Svejo

 160 преглеждания