Обучаваха общинските служители във връзка с действията по осигуряване на комплексното административно обслужване


Експерти от „Европейски център по законодателство” проведоха обучение в Община Перник във връзка с действията по осигуряване на комплексното административно обслужване /КАО/ в общината. Обсъжданите теми включваха въпроси, свързани с нормативната рамка, регламентираща принципите на КАО, начините за осъществяване на служебен обмен на данни и доказателствени средства между отделните администрации. Въвеждането на нови възможности за достъп на потребителите до предлаганите административни услуги, връзката на Община Перник с Регистъра на услугите, електронната идентификация и бъдещите опции на общината за предоставяне на електронни услуги.


На обучението присъстваха служители от всички отдели на общинската администрация, които взеха активно участие в дискусионния панел , като задаваха въпроси и споделяха мнения и препоръки относно процеса на работа по въвеждане на комплексно административно обслужване. Проведеното обучение беше първата стъпка от предприетите действия за въвеждане на КАО и изграждане на ефективен и качествен административен процес, който поставя потребителите на услуги в центъра на административното обслужване.
Предприетите действия за въвеждане на комплексно административно обслужване в община Перник са израз на желанието на ръководството на местната власт да отговори на законовите изисквания и да удовлетвори потребностите на гражданите от достъпни и качествени административни услуги.Добави в Svejo

 275 преглеждания