Общината финализира проект за подобряване ефективността на администрацията


Местната администрация финализира проект „Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът бе насочен към всички структури на администрацията на община Перник, като дейностите целяха да се повиши ефективността на общинската администрация, като се  подобри организационния й  капацитет.

Екипът, работил по проекта, отчете свършеното на заключителна пресконференция.

През първият етап на проекта е направен функционален анализ на общинска администрация, нейното текущо състояние на структурите. Изработен е план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинската администрация, направени са и препоръки за подобряване на ефективността от дейността й.

DSC03404

 Въз основа на този анализ е направено оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в общинската администрация. В рамките на проекта е разработена Стратегия за организационно развитие на общинска администрация Перник. Базирайки се на нея, са подготвени и предложения за устройствен правилник на общинската администрация и вътрешни правила за предоставяне на услуги.

Последната фаза от проекта включва провеждане на съвещания на работни групи по звена със служители на Община Перник , свързани с повишаване на тяхната квалификация. Фокусът са били слабите места в организацията и функциите на общинската администрация, изготвените планове за действие, съдържащи конкретни препоръки и мерки за преодоляване на слабостите и представяне, дискутиране и изучаване на нововъведените вътрешни правила, актове и наръчници.

DSC03405Добави в Svejo

 851 преглеждания