Община Перник уведомява всички търговци, че издаването на разрешителни за ЛГП  и тротоарна площ ще става след подаване на заявление в деловодството на общинската администрация


Във връзка с отмяна на извънредното положение обявено на територията на Община Перник, измененията в чл. 56 от ЗУТ и ползването на терени общинска собственост за разполагане на ЛГП /маси и столове/ и тротоарна площ /хладилни витрини, преместваеми рекламни табели, цветя, касетки и щайги с плодове и зеленчуци, велосипеди и др., поставени пред съответния магазин в съответствие с предмета му на дейност/ Община Перник уведомява всички търговци, че издаването на разрешителни за ЛГП  и тротоарна площ ще става след подаване на заявление в деловодството на Община Перник, като е необходимо да се приложат следните документи:

  1. Комбинирана скица със ситуационно предложение за исканата площ за ползване на ЛГП /маси и столове/ или тротоарна площ
  2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Търговския регистър

      Информация за правоспособните лица и фирми /изготвящи комбинираните скици/ е налична на интернет страницата на Агенция по геодезия, картография и кадастър – https://www.cadastre.bg/Добави в Svejo

 144 преглеждания