Община Перник стартира строителните дейности по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“


На 20 юли 2020 г. (понеделник) Община Перник организира официална церемония „Първа копка“ за отбелязване началото на строителните дейности на терен по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“. Събитието ще се проведе от 10:30 ч. пред сградата, находяща се в кв. „Христо Смирненски“ № 3, (сградата на бившата втора поликлиника). В 11:00 ч. ще бъде посетен и вторият обект по проекта – сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД , ул. „Протожерица“ № 102.

Официалната церемония „Първа копка“ се реализира в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0021-С01, Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е да се изградят центрове от резидентен тип в община Перник, чрез извършване на строително – ремонтни дейности, обзавеждане и оборудване в две големи сгради общинска собственост. Чрез осигуряването на подходяща социална инфраструктура ще бъде гарантирано предоставянето на услуги на възрастни хора и хора с увреждания.

Новите центрове се намират на следните адреси:

–  „Център за грижа за лица с психични разстройства“ (ЦГЛПР) –  кв.Христо Смирненски № 3;

–  „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“ (ЦГЛРФД) и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ (ЦГВХНС) – в сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ЕООД на ул. „Протожерица“ № 2.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на  1 664 659,04 лева, от които:

  • 1 414 960,18 лв. – Финансиране от ЕФРР;
  • 249 698, 85 лв. – Национално финансиране.


Добави в Svejo

 114 преглеждания