Община Перник организира начална пресконференция за представяне на проект   „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“  


На 20.07.2020 г. (понеделник) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Перник ще се проведе начална пресконференция по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд  за регионално развитие.

В рамките на началната пресконференция, ръководителят на проекта инж. Боянка Туджарова официално ще представи основните дейности, целите, целевите групи, актуалното състояние на обектите и очакваните резултати, акцентирайки върху приноса на ЕС.

Основната цел на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“ е изграждане на центрове от резидентен тип в община Перник, чрез извършване на строително ремонтни дейности, обзавеждане и оборудване в две големи сгради общинска собственост. Новите социални центрове ще бъдат открити на следните адреси:

–  „Център за грижа за лица с психични разстройства“ (ЦГЛПР) –  кв.Христо Смирненски № 3;

–  „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“(ЦГЛРФД) и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ (ЦГВХНС) са в част от сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД, която се намира на ул. „Протожерица“ № 2.

Новите социални центрове ще разполагат с обособени спални помещения със санитарни възли, всекидневна, кухня, трапезария, приемна, административен кабинет, стая за персонала.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 1 664 659,04 лева, от които:

  • 1 414 960,18 лв. – Финансиране от ЕФРР;
  • 249 698, 85 лв. – Национално финансиране.


Добави в Svejo

 105 преглеждания