Община Перник обявява удължаване на срока на процедура за провеждане на подбор на персонал по трудово правоотношение по проект bg05m9op001-2.040-0080 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Перник“


ОБЩИНА ПЕРНИК ОБЯВЯВА

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0080 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЕРНИК“

Във връзка с въведено на 13.03.2020 г. с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение в страната за предотвратяване на разпространението на коронависура епидемия от nCOVID-19 за да бъде предоставена по-широка възможност на кандидатстващи лица да участват в обявената процедура за подбор на персонал по Проект BG05M9OP001-2.040-0080 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Комисия, определена със Заповед № 294/09.03.2020 г. на Кмета на Община Перник за провеждане на подбор на персонал взе решение за удължаване срока на подаване на заявления за кандидатстване в обявената вече процедура за подбор на персонал до 27.03.2020 г. вкл.

Удължаване Обявление подбор персонал ТД

CV_Образец 2

Описание на дейностите на работните позиции ТД

Декларация запрещение

Декларация обработка лични данни

Заявление за подбор персонал ТД-Образец 1Т

 Добави в Svejo

 178 преглеждания