„О Б Я В Л Е Н И Е по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове относно Проект на Наредба №7 за управление на общинските пътища на територията на Община Перник“.


ОБЯВЛЕНИЕ

ПОКАНА

НАРЕДБА №7 – НУОПТП

МОТИВИ

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ЗАПОВЕДДобави в Svejo

 223 преглеждания