ОБЯВЛЕНИЕ №17/ТР-3145/16.08.2017 г. на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІІІ “За жилищно строителство” и УПИ ІV-4876,4875 в квартал 244 по регулационния план на гр. Перник-ЦГЧ


ОбявлениеДобави в Svejo

 346 преглеждания