О Б Я В А Община Перник, Област Перник на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І “За жилищно строителство” в квартал 8120, УПИ “За паркинг” в квартал 9131 и улица с осови точки /ОТ/ 631-ОТ 9631-ОТ 9125-ОТ 781-ОТ 632-ОТ 782-ОТ 633 в квартали 8120, 9120 и 9131 по плана на гр. Перник, кв. “Васил Левски”


ОбявиДобави в Svejo

 137 преглеждания